• info@aktivnazona.me
 • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
 

Ciljevi projekta:

   

Opšti cilj projekta:

Doprinijeti izgradnji povjerenja između građana i institucija lokalnih samouprava, sa posebnim akcentom na jačanje kontrolne uloge građana i NVO prema institucijama zaduženim za donošenje odluka od važnosti za lokalne zajednice.
 

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećati nivo javnosti rada i primjene novih standarda u oblasti otvorenosti i transparentnosti u radu lokalnih parlamenata u Crnoj Gori
 • Ojačati kontrolnu funkciju građana i organizacija građanskog društva i povećati nivo učešća u radu lokalnih institucija.

 

Rezultati projekta se odnose na sljedeće:

 • Povećan stepen informisanosti i zainteresovanosti građana da učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou (sprovedena kampanja u cilju informisanja i podsticanja učešća građana)
 • Ojačani kapaciteti 16 lokalnih organizacija građanskog društva za praćenje i učešće u radu lokalnih institucija i lokalnog parlamenta (organizovane dvije dvodnevne obuke)
 • Kreirane preporuke za otvoreni, transparentni i standardizovani rad lokalnih parlamenata (kreiran Priručnik koji će sadržati analizu postojećeg stanja, sa preporukama i primjerima dobre prakse).

Informacije o projektu:

 • Donator

  Fond za aktivno građanstvo

 • Početak

  01.09.2023. godine

 • Kraj

  30.08.2024. godine

 • Vrijednost

  N/A

 • Lokacija

  Crna Gora

Oblasti

Transparentnost, Otvorenost, Participatipacija,Vladavina prava, Evropeske integracije