• info@aktivnazona.me
 • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
 

Ciljevi projekta:

   

Opšti cilj projekta:

Doprinos razvoju mehanizama za veće učešće građana i OCD u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, sa akcentom na usvajanje novih standarda i vrijednosti lokalne demokratije. Specifični cilj: Povećati stepen učešća građana i OCD u radu i praćenju rada lokalne samouprave.  Rezultati projekta su:
 • Unaprijeđeni mehanizmi za učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou;
 •  Povećan stepen korišćenja postojećih kvalitetnih mehanizama za učešće građana u procesima donošenja odluka, sa akcentom na jačanje partnerstava između OCD, kao i OCD i lokalnih samouprava, usvajanje novih standarda i vrijednosti lokalne demokratske kulture;
 •  Povećan stepen uključenosti i kapaciteta lokalnih NVO u rad i praćenje rada lokalne samouprave.

Informacije o projektu:

 • Donator

  Centar za građansko obrazovanje

 • Početak

  01.04.2023 godine

 • Kraj

  30.11.2023. godine

 • Vrijednost

  N/A

 • Lokacija

  Crna Gora

Oblasti

Transparentnost, Otvorenost, Participatipacija,Vladavina prava, Evropeske integracije