• info@aktivnazona.me
 • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
 

Ciljevi projekta:

   

Opšti cilj projekta:

Inicijative ,,Za odgovornu akciju'' je stvaranje uslova za uređeno i odgovorno društvo ravnopravnih građana koji brinu o svom okruženju.
 

Specifični ciljevi projekta su:

 • Povećati svijest građana/ki Cetinja o značaju njihovog učešća u procesu planiranja i praćenja budućeg razvoja grada, te izgraditi javni prostor za istrajnu aktualizaciju društvenih problema u formama koje mogu doprinijeti kreiranju novih vrijednosti na kojima će počivati lokalna zajednica;
 • Razviti podsticajno okruženje za volonterski aktivizam građana/ki Cetinja;
 • Ojačati kapacitete tima Aktivne zone za osmišljavanje i sprovođenje inicijativa i aktivnosti u skladu sa misijom i vizijom udruženja.

 

Rezultati projekta se odnose na sljedeće:

Izradu Alterativnog plana za razvoj grada Cetinja, povećanje nivoa učešća građana/ki u procese planiranja budućnosti grada, praćenje i evaluaciju kvaliteta rada lokalne samouprave, učešće u procesima donošenja odluka bitnih za infrastrukturni i privredni razvoj grada, kreiranje prostora za slobodno izražavanje stavova i mišljenja, te povećan stepen kulture dijaloga i toleranicje na različitost u gradu. Takođe, rezultati naše inicijative se odnose i na povećanje broja mladih građana koji volontiraju, solidarni su i tolerantni na različitost, ali i solidarni kada to uslovi zajednice zahtijevaju od njih.

Informacije o projektu:

 • Donator

  Evropska zadužbina za demokratiju - EED

 • Početak

  01.07.2022. godine

 • Kraj

  30.09.2023. godine

 • Vrijednost

  N/A

 • Lokacija

  Crna Gora

Oblasti

Participatipacija, Građanski aktivizam