• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
Doprinos Aktivne zone uspostavljanju Partnerstva za otvorenu upravu na Cetinju
By AktivnaZona Website

Doprinos Aktivne zone uspostavljanju Partnerstva za otvorenu upravu na Cetinju

U toku prethodne sedmice naši Miloš Marković i Filip Vicković prisustvovali su sastancima multisektorskih foruma koji su pripremili aplikacije za članstvo Prijestonie Cetinje i Opštine Žabljak u inicijativi OGP Local.

Kao predstavnici nevladinog sektora u forumu iskazali smo punu podršku pristupanju Cetinja i Žabljaka ovoj inicijativi, a zajednički rad na pripremi aplikacija je i značajno doprinio uspostavljanju međusobnog povjerenja i kvalitetnije saradnje sa predstavnicima/ama lokalnih samouprava.

Posebna zahvalnost kancelariji Međunarodnog republikanskog instituta u Crnoj Gori na izuzetno uspješnoj organizaciji sastanaka, kao i na rukovođenju čitavim procesom

Aktivna Zona će i ubuduće nastaviti da aktivno učestvuje i daje doprinos u ispunjavanju kriterijuma za članstvo Cetinja i Žabljaka u OGP Local inicijativi kroz kontiuniranu saradnju sa svim uključenim zainteresovanim stranama, kao i kroz monitoring implementacije lokalnih akcionih planova koji će biti usvojeni u narednom periodu.

  • No Comments
  • 11/12/2023