• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
U toku istraživanje o otvorenosti i transparentnosti lokalnih parlamenata u CG
By AktivnaZona Website

U toku istraživanje o otvorenosti i transparentnosti lokalnih parlamenata u CG

Aktivna zona vas poziva da učestvujete u istraživanju javnog mnjenja o otvorenosti i transparentnosti lokalnih parlamenata. Ovo istraživanje ima za cilj dublje razumijevanje mišljenja i stavova građana o stepenu otvorenosti i transparentnosti lokalnih parlamenata u Crnoj Gori.

Vaše mišljenje će nam pomoći da saznamo kakva je percepcija građana/ki o dostupnosti informacija, nivo uključenosti u odlučivanje i transparentnosti rada lokalnih parlamenata. Rezultati će biti korišćeni u procesu kreiranja preporuka za unapređenje demokratskog procesa i transparentnosti lokalne samouprave, odnosno lokalnih parlamenata.

Ispunjavanje ankete traje do 5 minuta i potpuno je anonimno. Molimo vas da iskreno odgovorite na sva pitanja. >>> Link za pristup: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnlYTUiXQOKiCmGPOnSVvV_bli5ZEr0XBz7vVgvd95HraSNQ/viewform

Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da doprinesete ovom istraživanju i pomognete u izgradnji otvorenijeg i transparentnijeg procesa donošenja odluka na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

Ovo istraživanje sprovodimo u okviru projekta “Tvoj grad – Tvoj glas”, koji Akativna zona realizuje uz finansijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo (FAKT), u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, kao dio programa “Podržani = Osnaženi”, čiju realizaciju finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

  • No Comments
  • 31/10/2023