• info@aktivnazona.me
  • Ulica Nikole Lekića 4, 81250, Cetinje
#ZaOdgovornuAkciju: Poziv za pružanje mentorske i finansijske podrške
By admin

#ZaOdgovornuAkciju: Poziv za pružanje mentorske i finansijske podrške

Mislite li da u vašem naselju, zgradi ili ulici postoje problemi koje možete da riješite građanskom akcijom? Ukoliko živite na Cetinju i imate ideju i motivaciju da uradite nešto dobro za svoju zajednicu – ovo je prava prilika za vas!

Aktivna zona u okviru projekta #ZaOdgovornuAkciju planira da podrži realizaciju šest građanskih akcija, pokrenutih od strane građana/ki Cetinja, a to podrazumijeva mentorsku i finansijsku podršku u vrijednosti od 600 eura po inicijativi.

Ciljevi programa:
Pravo prijave imaju svi građani/ke sa Cetinja koji imaju ideju za sprovođenje građanske akcije, a u cilju rješavanja nekog problema u gradu. Na osnovu predložene ideje za sprovođenje građanske, izabraćemo šest ideja koje imaju najbolje izglede za realizaciju, zatim organizovati informativnu sesiju u okviru koje ćemo pružiti osnovne informacije o programu i zajedno raditi na razvoju ideja, te omogućiti tehničku, mentorsku i finansijsku podršku za njihovu realizaciju.

Akcije koje podrazumijevaju učešće šire zajednice će imati prednost.

Šta podrazumijeva mentorska podrška?
Svi korisnici čije akcije budu podržane ovim programom će proći informativnu sesiju na kojoj će njihove ideje biti detaljnije razrađene i na kojoj će dobiti savjete kako da uspješno realizuju svoje građanske akcije.

Osim toga upoznaće se sa mogućnostima i modelima prikupljanja sredstava za građanske akcije.

Drugi aspekt mentorske podrške podrazumijeva da će učesnicima tokom realizacije akcija projektni tim biti konstantno na raspolaganju za sva pitanja tehničke i administrativne prirode.

Koje vrste građanskih akcija podržavamo?
– Uređenje zelenih površina;
– Uređenje zajedničkog prostora u zgradi ili ulici;
– Uređenje igrališta;
– Nabavka mobilijara;
– Nabavka sadnica;
– Akcije koje doprinose vizuelnom identitetu grada;
– Akcije kojima se promovišu inovativni pristupi rješavanju problema u zajednici;
– Akcije usmjerene na podizanje svijesti javnosti o nekom problemu u zajednici;
– Akcije koje su usmjerene ka marginalizovanim grupama;
– Akcije koje doprinose razvoju i promociji kulture u lokalnoj zajednici.

Napomena: Lista aktivnosti nije iscprna već je orjentacionog karaktera

Koji troškovi nijesu prihvatljivi u realizaciji građanske akcije?
– Troškovi za lične potrebe;
– Troškovi honorara i dnevnica;
– Troškovi za akcije za koje je u potpunosti ili djelimično obezbijeđeno finansiranje iz drugih fondova;
– Za akcije koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu;
– Akcije koje diskriminišu određene pojedince ili grupe;
– Nabavka opreme (skuplja od 50 eura);
– Akcije kojima se promovišu političke partije.

Na koji način se vrši finansiranje realizacije građanske akcije?
Za troškove nastale tokom realizacije građanske akcije, a na osnovu adekvatnih računa i faktura, Aktivna zona će uplatu sredstava vršiti direktno na račun dobavljača. Više detalja o proceduri finansiranja biće predstavljeno na informativnoj sesiji.

Kako da se prijavim?
Prijave se vrše putem online formulara, najkasnije do 31.01.2023. (do 15:00h).
Prethodno aktivističko i volontersko iskustvo nije potrebno kako bi bio/la dio ovoga programa.
Za sve dodatne informacije pišite nam na našu imejl adresu: info@aktivnazona.me

Više o projektu #ZaOdgovornuAkciju:
Projekat ima za cilj povećanje svijesti građana/ki Cetinja o značaju njihovog doprinosa procesu planiranja i praćenja budućeg razvoja grada, kao i izgradnju javnog prostora za istrajnu aktualizaciju društvenih problema u formama koje mogu doprinijeti kreiranju novih vrijednosti na kojima će počivati lokalna zajednica, odnosno razvoj podsticajnog okruženja za volonterski aktivizam građana/ki Cetinja.
Ovaj projekat se realizuje uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED).

  • No Comments
  • 31/10/2022